“خورخه رودولفو میراندا لویزاگا” سفیر بولیوی در ایران خواستار مشارکت کشورها برای حل بحران سوریه شد.وی با اشاره به رنج و عذاب مردم سوریه در طول 26 ماه گذشته ادامه داد: ملت سوریه سختی‌های بسیاری را متحمل می‌شوند. ما نمی‌توانیم با دیدن این سختی‌ها و رنج و عذابها سکوت کنیم.

سفیر بولیوی در تهران با اشاره به نشست بین المللی دوستان سوریه در تهران گفت: برگزاری نشستهایی مانند نشست تهران می‌تواند برای حل بحران سوریه مفید باشد و این نشستها بسیار حائز اهمیت هستند. شرکت‌کنندگان در این نشست درباره برقراری صلح، ثبات و امنیت در سوریه گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وی تاکید کرد: برای حل مساله سوریه این موضوع بسیار حائز اهمیت است که خود مردم سوریه درباره حل بحران کشورشان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.

سفیر بولیوی در تهران با اشاره به کنفرانس ژنو 2 اضافه کرد: روسیه و چین موضع درستی درباره مساله سوریه اتخاذ کرده‌اند. در کنفرانس ژنو 2 در ماه آینده غرب مواضع خود را تغییر خواهد داد و این تغییر باید انجام گیرد. بیشتر کشورهای جهان علیه مواضع غرب در قبال سوریه بوده و خواهان برقراری صلح و امنیت در این کشور هستند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin