سفیر بوسنی هرزگوین در تهران با سلیمان جعفرزاده رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و بوسنی هرزگوین دیدار و گفتگو كرد.جعفرزاده در ابتدای دیدار با سفیر بوسنی هرزگوین در تهران ضمن اشاره به اشتراكات فرهنگی و مذهبی دو ملت ایران و بوسنی هرزگوین، گفت: وجود ظرفیت‌های فراوان برای گسترش و تقویت ارتباطات و همكاری‌های دوجانبه، ارتقاء روابط در سطوح مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را اقتضاء می‌كند.
وی با تأكید بر اهمیت توسعه ارتباطات گروه‌های دوستی پارلمانی دو كشور، افزود: تبادل هیات‌های سیاسی و پارلمانی می‌تواند بستر همكاری‌های هرچه بیشتر دو جانبه را فراهم كند.
رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و بوسنی هرزگوین در ادامه با مهم دانستن سرعت بخشی به توافقات فیمابین صورت گرفته، تصریح كرد: اجرای تفاهم‌نامه‌های مربوط به همكاری‌های دو كشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و علمی می‌تواند فضاهای جدیدی در مناسبات دو كشور مسلمان و برادر ایجاد كند.
“امیر حاجیکا دوینچ” سفیر بوسنی هرزگوین در این دیدار با اشاره به روابط حسنه میان دو كشور بوسنی هرزگوین و جمهوری اسلامی ایران گفت: بوسنی هرزگوین خواهان تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
وی در پایان بر نقش برجسته پارلمان‌های دو كشور در تقویت ارتباطات فیمابین تأكید كرد و تبادل هیات‌های پارلمانی و سیاسی را در جهت گسترش و استمرار مناسبات بین بوسنی هرزگوین و جمهوری اسلامی ایران خواستار شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin