سمیر ولادجیچ سفیر بوسنی و هرزگوین در تهران با محمدحسن آصفری رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آصفری در ابتدای این دیدار بر اهمیت دیپلماسی پارلمانی جهت توسعه و گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرد و بیان داشت: مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام آمادگی برای تبادل هیأت و گسترش مناسبات پارلمانی میان نمایندگان مجالس ایران و بوسنی و هرزگوین از تقویت و تحکیم روابط دوستانه فیمابین استقبال می‌کند.

وی افزود: بوسنی و هرزگوین به عنوان کشوری مسلمان در قاره اروپا جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین در ادامه ارتقاء سطح مراوادت اقتصادی دو کشور جهت تأمین منافع دو ملت را مهم خواند و افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش همکاری اقتصادی و تجاری فیمابین در حوزه‌های کشاورزی، پتروشیمی، مواد غذایی، گردشگری و صنعت وجود دارد که تاکنون از آنها بخوبی بهره برداری نشده است. انتظار می‌رود با استفاده از توانمندی های موجود در دو کشور بتوانیم این سطح از همکاری‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی همچنین افزود: فعال کردن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری های مشترک اقتصادی موجب نزدیکی دو ملت مسلمان جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین خواهد شد.

سمیر ولادجیچ نیز در این دیدار همکاری‌های پارلمانی را در توسعه مناسبات فی‌مابین مهم خواند و گفت: سفارت بوسنی و هرزگوین در تهران تلاش خود را برای تقویت روابط دوستانه مجالس دو کشور به کار خواهد گرفت.

وی در ادامه با توجه به نقش و جایگاه مهم مجالس جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین در تسهیل و تسریع همکاری‌های دو دولت، بر تبادل و رایزنی مستمر نمایندگان مجالس دو کشور از جمله گروه‌های دوستی پارلمانی تاکید کرد.

سفیر بوسنی و هرزگوین در پایان علت کاهش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را بحران همه گیری کووید 19 دانست و گفت: افزایش بیماری کرونا در یکسال اخیر موجب کاهش مراودات اقتصادی و تجاری فیمابین شده است. امیدواریم با گذر از این بحران بتوانیم با وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش های پتروشیمی، موادغذایی و آلومینیوم برای توسعه و گسترش مناسبات میان دو کشور بهره ببریم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin