سفیر بنگلادش در ایران گفت: بازرگانان این دو کشور با تعامل می‌توانند توسعه اقتصادی را رقم بزنند و بنگلادش با در اختیار قرار دادن تکنولوژی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی حمایت می‌کند که فرصتی خوب برای آنان است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اعظم سارکر در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمان افزود: امیدواریم همکاری دوجانبه با فعالان اقتصادی استان کرمان را هم داشته باشیم.

وی اظهار داشت: کرمان با ظرفیت اقتصادی بالا با اتاق بازرگانی فعال محسوب می‌شود و این استان با وجود فعالان اقتصادی بسیار به اقتصاد ایران کمک می‌کند.

سفیر بنگلادش در ایران گفت: امیدواریم فعالان اقتصادی کرمان ارتباط خوبی با بنگلادش داشته باشند زیرا پیوند فرهنگی و ارتباطات تاریخی بسیاری داریم و بر این اساس حافظ شیرازی از ارتباطات گذشته ما نام برده است.

وی عنوان کرد: ارتباطات فعالان و بازرگانان ایرانی و بنگلادش باید حتما ادامه داشته باشد و امیدواریم در روزهای آینده این ارتباط را به ‌وجود بیاوریم و بازرگانی ۲ کشور بهبود یابد.

سارکر افزود: سرمایه گذاری موجب تعامل اقتصادی می‌شود و فعالان اقتصادی ۲ کشور باید آشنایی یابند و ارتباط بگیرند لذا از فعالان اقتصادی کرمان به این تعامل و همکاری در سرمایه گذاری دعوت می‌شود که این امر می‌تواند ما را به هم نزدیک کند.

وی اضافه کرد: همچنین راجع به مدیریت اقتصاد باید رایزنی کنیم که می‌تواند اتفاق بیفتد و این ارتباط در سال های قبل وجود نداشت.

سفیر بنگلادش در ایران خاطرنشان کرد: یک سرمایه‌گذار در بنگلادش می تواند در تولید خیار سرمایه‌گذاری کند و تکنولوژی را می‌تواند در اختیار خود داشته باشد و پس از کاشت داشت و برداشت به کشوری دیگر همچون ژاپن صادرات کند که این امر چند کشور را درگیر می‌کند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin