سفیران پنج کشور انگلیس، بلژیک، دانمارک، لهستان و هلند در مجمع ایران و اروپا در زوریخ بر اهمیت تداوم برجام تاکید کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر بلژیک در ایران نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به سخنان هلگا اشمید دبیر کل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در حمایت قاطع از برجام گفت: ما 100 درصد از اظهارات اشمید حمایت می کنیم و ما 100 درصد به دنبال اجرای این توافق هستیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin