سفیر بلژیک در تهران در پایان ماموریت خود در ایران، از وزیر امور خارجه خداحافظی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ورونیک پتی، سفیر بلژیک در تهران در پایان ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، با «محمد جواد ظریف» دیدار کرد.

سفیر بلژیک در تهران در این دیدار، از وزیر امور خارجه خداحافظی کرد.

سفیر بلژیک در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرده بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin