دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با سفیر بلغارستان در تهران دیدار و در خصوص تقویت همکاری های پارلمانی گفت وگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار گفت: مجلس شورای اسلامی از تقویت همکاری های پارلمانی میان مجلس شورای اسلامی و مجلس بلغارستان و مجالس سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا استقبال می کند.

وی افزود: ایران و اروپا در خلال گفت وگوهای پارلمانی می توانند به ساز و کاری مفید برای تداوم و تقویت همکاری های پارلمانی خود برسند که به تسهیل و تسریع روابط دو کشور کمک کند.

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اروپا ادامه داد: ایران و اروپا ظرفیت فراوانی برای تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی خود دارند.

وی افزود: طرفین باید از این ظرفیت ها به نفع دو ملت استفاده کنند.

سفیر بلغارستان در تهران نیز در ابتدای این دیدار بر استقبال کشورش از توسعه و تقویت همکاری های پارلمانی با مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مجلس بلغارستان در همه سطوح آمادگی همکاری با مجلس ایران را دارد.

وی افزود: در سفر اخیر گروه دوستی پارلمانی ایران به صوفیا نیز که در راستای تقویت مراودات پارلمانی دو کشور صورت گرفت گفت وگوهای خوب و سازنده ای انجام شد که امیدواریم این روند در همه اروپا تداوم داشته باشند.

کریستو پولنداکف که کشور متبوعش رییس دوره ای اتحادیه اروپا است، همچنین ادامه داد: علاوه بر مجلس بلغارستان، پارلمان اروپایی نیز به توسعه مراودات خود با مجلس شورای اسلامی علاقمند است و تقویت گفتگوهای پارلمانی فیمابین را مثبت ارزیابی می کند.

وی در همین راستا به سفر چند روز گذشته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به بروکسل که بنا به دعوت کمیته روابط خارجی پارلمان اروپایی انجام شد، اشاره کرد.

شایان ذکر است طرفین در پایان در خصوص راه های تقویت مناسبات پارلمانی و تجاری فیمابین تبادل نظر کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin