لودمار گونسالوس دی آگیارنتو، سفیر برزیل در تهران با احمد نادری رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و برزیل دیدار و گفتگو کرد.

نادری در ابتدای این دیدار ضمن اشاره به نقش مؤثر سفیر برزیل در توسعه مناسبات دوکشور گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و برزیل از سابقه 120 ساله برخوردار است و مناسبات فی مابین علیرغم برخی افت و خیزها، همواره در سطح مطلوبی قرار داشته است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ج.ا.ایران و برزیل در این زمینه خاطرنشان کرد: نقش پارلمان‌های جمهوری اسلامی ایران و برزیل در سیاست خارجی دو کشور و در راستای توسعه روابط دوجانبه؛ همواره مورد توجه و حائز اهمیت بوده است.

نادری در پایان این دیدار، از نقش مهم سفیر برزیل در تحکیم و تعمیق روابط دو کشور تشکر و قدردانی نمود.

سفیر برزیل در تهران نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران، گفت: مردم دو کشور نقاط مشترک فراوانی با یکدیگر دارند و این ظرفیت موجب شده است، که روابط فیمابین تسهیل گردد.

لودمار گونسالوس دی آگیارنتو، افزود: تداوم مناسبات میان دو کشور، نشان دهنده نوع نگرش راهبردی در روابط دیپلماتیک است و علیرغم تحولات در دولت ها، همکاری‌ها همچنان استمرار داشته و عملیاتی می شوند.

سفیر برزیل در تهران در پایان، با اشاره به اهمیت ارتقاء مبادلات تجاری فیمابین، ابراز امیدواری نمود در سال های پیش رو، شاهد افزایش سطح مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin