مائورو کونچاتوری، سفیر ایتالیا در تهران از قصد این کشور برای آغاز همکاری راهبردی خود را با ایران خبر داد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر ایتالیا در ایران طی نشست کارشناسی پوشش بیمه ای برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری و فاینانس در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران گفت: ایران و ایتالیا در مسیر همکاری های خود باید در آغاز اولویت های یکدیگر را بشناسند و در پروژه هایی که برای هر دو طرف سودده است همکاری کنند.

به اعتقاد سفیر ایتالیا در تهران، دو کشور می توانند فعالیت بلند پروازانه ای در بخش های تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت و مسائل راهبردی داشته باشند.

بنگاه های اقتصادی چگونه می توانند از خدمات شرکت ساچه بهره گیرند؟

رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت ساچه در این نشست نرخ بهره وام های اعطایی از سوی ساچه را صفر عنوان کرد و گفت: تسهیلاتی که توسط ساچه اعطا می شود از وام های تجاری ارزان تر است.از طرفی بیشترین صنایعی که توسط ساچه بیمه شده اند به پتروشیمی، نفت و گاز مربوط می شود.

مارکو فریولی افزود: تعهدات ساچه از سوی وزارت فاینانس ایتالیا تضمین شده است و این شرکت اکنون در 180 کشور فعالیت خود را دنبال می کند.

طبق گفته های مدیرعامل شعبه ساچه در دبی، این شرکت در زمینه بیمه و ضمانت اعتبارات فعال است و از سوی بانک توسعه ملی ایتالیا اداره می شود.

فریولی اضافه کرد: با توجه به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها، چارچوب مشخصی برای این واحدها تعریف کرده ایم.

مدیرعامل شعبه ساچه در دبی یکی از موانع موجود در گسترش فعالیت های ساچه در ایران را ناآگاهی از اولویت های کاری این کشور برشمرد و افزایش روابط و رایزنی های بین واحدها و شرکت بیمه را در مشخص شدن پروژه های اولویت دار مفید دانست.

وی در مورد روند کار شرکت بیمه ای ساچه گفت: این شرکت برای پوشش اعتبارات هر بنگاه، عملکرد سالیانه آن را از طریق مدارک و اسناد موجود مطالعه و بررسی می کند تا مطمئن باشد بنگاه مورد نظر، توان بازپرداخت را داشته باشد.از طرفی در برخورد با واحدها بسیار منعطف عمل می کند.

طبق گفته های رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت ساچه، تعهدات برای پروژه های معمولی مانند صنعت نساجی و …با زمان بازپرداخت 10 ساله ارایه می شود.این زمان برای طرح های ساختمانی تا 14 سال و برای پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدناپذیر تا 18 سال منظور می شود.

فریولی در مورد جایگاه ایران در شرکت ساچه گفت: این شرکت کشورهایی را که با آنها کار می کند به هشت طبقه تقسیم کرده است.تا چند وقت پیش ایران در طبقه هشتم قرار داشت اما خوشبختانه امروز ایران به طبقه ششم صعود کرده است.

وی ادامه داد: ساچه بر اساس گزارش سازمان همکاری های اقتصادی درباره میزان ریسک پذیری کشورها در اقتصاد، طرف خود را طبقه بندی می کند.هر چه ریسک پذیری اقتصادی در کشور کمتر باشد، شرکت های بیمه ای مانند ساچه هزینه کمتری را پرداخت می کنند.

به گفته وی، در گذشته حجم کاری ایران با شرکت ساچه چهار میلیارد و 500 میلیون یورو بود که در سال 2011 میلادی به یک میلیارد یورو کاهش یافت و پس از امضای قراداد در رم با حضور رئیس جمهوری ایران، حجم فعالیت ساچه در ایران به دو میلیارد و 500 میلیون یورو رسیده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin