مائورو کنچاتوری، سفیر ایتالیا در ایران با رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، پروانه سلحشوری در دیدار کونچاتوری سفیر ایتالیا در تهران به فرهنگ غنی و پیشینه تمدنی بی نظیر ایران و ایتالیا اشاره کرد و افزود: تاریخ روابط 2 کشور، همواره بستر مناسبی برای همکاری های آتی آن ها بوده است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا تصریح کرد: امیدواریم در فضای کنونی روابط دو جانبه نیز، این سابقه قابل توجه، تقویت ارتباطات و ارتقای شناخت متقابل دو ملت را رقم بزند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی گروه دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا برای تقویت همکاری های خود با گروه مقابل در پارلمان ایتالیا اظهار داشت: همکاری های پارلمانی تقویت و تسهیل کننده روابط دو کشور در بخش های مختلف است و مجلس شورای اسلامی از ارتقای هر چه بیشتر سطح این همکاری ها میان ایران و ایتالیا استقبال می کند.

سلحشوری بیان داشت: همکاری های فرهنگی بستر مناسبی برای شناخت هر چه بیشتر ملت های دو کشور از یکدیگر است که نتیجه آن را می توان در ارتقاء سطح روابط تجاری و اقتصادی نیز مشاهده کرد.

پروانه سلحشوری تصریح کرد: با توجه به فضای جدید مناسبات ایران و ایتالیا و تبادل هیات های گوناگون میان دو کشور، شاهد گسترش هر چه بیشتر روابط دو جانبه باشیم.

کونچاتوری سفیر ایتالیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان پارلمان ایتالیا از گسترش روابط با مجلس شورای اسلامی در همه سطوح از جمله گروه های دوستی پارلمانی 2 کشور استقبال می کنند.

وی افزود: سفارت ایتالیا تبادل هیات های پارلمانی میان دو کشور را در دستور کار خود دارد و اینگونه همکاری ها را بخش تاثیرگذاری در تقویت روابط دو کشور می داند.

سفیر ایتالیا در ادامه این دیدار با اشاره به زمینه های مستعد برای همکاری های دو کشور تصریح کرد: گفت وگوهای خوبی در زمینه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور صورت گرفته است.

وی افزود، آمادگی لازم در طرف ایتالیاتی برای تقویت روابط فرهنگی و افزایش همکاری ها در زمینه محیط زیست نیز وجود دارد که امیدواریم با تلاش مشترک مقامات دو کشور شاهد گسترش هر چه بیشتر این همکاری ها هم باشیم.

در این ملاقات سکینه الماسی عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا نیز حضور داشت که به طور جداگانه در خصوص راه های تقویت همکاری های پارلمانی ایران و ایتالیا با سفیر این کشور گفت وگو و تبادل نظر کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin