سفیر ایتالیا در همایش بزرگداشت روز دریای خزر در بابلسر با بیان اینکه کنوانسیون حفظ دریای خزر نقطه عطفی در احیا و حیات این پهنه آبی دارد، اظهار داشت: اجرای کنوانسیون تهران امنیت منطقه را نیز به همراه خواهد داشت.

به گزارش آوا دپلماتیک، جوزپه پرونه خاطرنشان کرد: ایتالیا اگر چه در محیط و پیرامون دریای خزر قرار ندارد، اما حفظ محیط زیست خزر وظیفه ای جهانی است.

به گفته او، کشور ایتالیا آماده است در حفظ و توسعه دریای خزر و همچنین گسترش روابط اقتصادی در این منطقه همکاری داشته باشد.

سفیر ایتالیا در ایران گفت: کنوانسیون حفاظت از دریای خزر در گذشته تصویب و به تایید تمام کشورهای خزر رسیده است و اکنون باید کشورها پا را فراتر گذاشته و اقدام های عملیاتی را انجام دهند.

پرونه ادامه داد: راه های اجرایی پروتکل های حفاظت از دریای خزر تعیین شده و تاخیر در اجرای این کنوانسیون جالب نبوده و نیست.

وی اظهار داشت: تاخیر بیشتر در اجرای کنوانسیون حفاظت از دریای خزر بیش از این می تواند آسیب های بسیاری را در حوزه محیط زیست متوجه کشورها کند.

سفیر ایتالیا در ایران اجرای به موقع کنوانسیون تهران و حفظ زیست محیط دریای خزر را برای توسعه اقتصادی، سیاسی و همچنین تعمیق همکاری های چند جانبه و امنیت سیاسی موثر دانست.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin