“لوكا جانسانتی” در دیدار با سردار “علی مویدی” رییس پلیس مبارزه با موادمخدر خواستار توسعه همکاری با ایران شد.سفیر ایتالیا درباره توسعه همكاری با جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: میان تهران و رم یك همكاری مشترك و قدیمی در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.

وی در ادامه افزود: به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و سازمان ملل معتقد هستیم، هرچه مبارزه در این گوشه دنیا صورت گرفته توسط ایران انجام شده است.

جانسانتی با بیان اینكه افسران رابط مبارزه با مواد مخدر ایران و ایتالیا نیازمند ارتباط سریع، عاجل و آنلاین هستند، گفت: برای انتقال تجارب و اطلاعات نیازمند كانال ارتباطی سریع هستیم كه امیدواریم این مهم زودتر محقق شود.

سفیر ایتالیا در ایران با بیان آنكه این كشور از اقدامات صورت گرفته ایران در امر مبارزه با مواد مخدر و همچنین هزینه‌های صرف شده مالی و جانی این بخش آگاه است، اظهار داشت: ایتالیا از معدود كشورهای اروپایی است كه در ایران افسر رابط دارد اما این ارتباطات نیازمند گسترش است.

در این دیدار سرهنگ برناردی به عنوان افسر رابطه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایتالیا در ایران معرفی شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin