سفیر انگلیس در تهران در حساب توئیتری خود با اشاره به سخنرانی رئیس اینستکس برای بازرگانان بریتانیایی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌ها برای عملی کردن اینستکس است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، راب مَکِر، سفیر انگلیس در تهران ضمن انتشار تصویری از سخنرانی رئیس اینستکس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: آقای پر فیشر، رئیس INSTEX در حال سخنرانی برای تعداد قابل توجهی از بازرگانان بریتانیایی است. علاقه نسبت به این موضوع بسیار قوی است و تمامی تلاش‌ها به سمت عملی کردن آن می‌باشد.

لازم به ذکر است؛ شرکت «سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا» که نهاد ایرانی متناظر اینستکس اروپایی به شمار می‌رود به ثبت رسیده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin