حسین امیرعبداللهیان در دیدار عبدالمنعم احریز سفیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر در تهران روابط سیاسی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و الجزایر را رو به رشد خواند.

به گزارش آوادیپلماتیک، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با اشاره به تحولات منطقه و پیروزی عراق، سوریه و لبنان بر داعش و تروریست ها اظهار داشت: متأسفانه آمریکایی ها به جای مبارزه جدی با تروریست ها، برخی از رهبران آنها را در سوریه و عراق جابجا کردند و به آنها پناه داده اند. رفتار آمریکا در مبارزه با تروریسم مشکوک است.

عبدالمنعم احریز سفیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر نیز در این دیدار از تلاش های موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد.

سفیر جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر با اشاره به اهمیت حفاظت از مرزها در همه کشورها گفت: تأمین امنیت و مقابله با تروریسم برای همه کشورها ضروری است.

احریز بر اهمیت و ضرورت حمایت کشورها از مردم مظلوم فلسطین و تعلق قدس به فلسطین تأکید کرد.

در این دیدار همچنین گسترش هر چه بیشتر روابط و از جمله همکاری های پارلمانی مورد توجه قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin