سفیر اسپانیا در ایران گفت: در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳۰ هزار ایرانی درخواست ویزا کرده اند و ۱۵ هزار اسپانیایی نیز به ایران آمدند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ادواردو لوپز بوسکتس سفیر اسپانیا در ایران به خبرنگار مهر گفت: اسپانیایی ها بیشتر از شهرهای اصفهان، شیراز، کاشان و یزد دیدن کرده اند آنها بیشتر با هدف گردشگری به ایران می آیند ولی قبلا بیشتر با هدف تجارت به ایران سفر می کردند.

وی در ادامه بیان کرد: من از شهرهای مختلفی در ایران بازدید کرده اند مانند عسلویه، شیراز، تبریز، کیش، اصفهان، یزد، مشهد، کاشان. شمال و جنوب و دریای خزر را خوب دیده ام. خیلی از شهرهای توریستی ایران در یک مسیر قرار دارند. مسئله ای که می تواند در صنعت گردشگری این کشور کمک کند همین مسیر توریستی است که می تواند مشهد کرمان و سایر شهرهای گردشگری را به یکدیگر متصل کند تا همه در یک مسیر قرار گیرند.

سفیر اسپانیا در ایران گفت: یکی از اصلی تری چالش های گردشگری ایران این است که هتلهای خوب و با کیفیت مناسب باید بیشتر شود. در این موضوع بخش خصوصی مهمترین نقش را ایفا می کند اما اگر ایران بخواهد منتظر سرمایه های خارجی باشد نمی تواند در این زمینه پیشرفت کند. بنابراین باید بخش خصوصی در این موضوع پیشگام شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin