سفیر اسپانیا در ایران گفت: ارتباط بین اسپانیا و ایران بسیار مثبت بوده و برای تعاملات ما هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ادواردو لوپز بوسکتس در حاشیه کمسیون کشاورزی و آب و گردشگری در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، اظهار کرد: ما می‌توانیم موقعیت‌های بسیار زیادی را در زمینه توریست کشاورزی، گردشگری و کشاورزی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: زعفران و پسته دو محصول بزرگ ایران بوده که می‌توان به طور جدی‌تر بر آن وارد شد و بر اساس آن در دنیا تجارت زیادی را راه‌اندازی کرد.

سفیر اسپانیا در ایران افزود: در خصوص گردشگری و توریست مشهد از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است، اما در اروپا آن‌طور که باید شناخته شود اقدامی صورت نگرفته است.

بوسکتس با اشاره به تولید زعفران، عنوان کرد: همانطور که زعفران در آشپزی ایرانی جایگاه خاصی دارد در اسپانیا نیز بدین گونه بوده و در حقیقت در اسپانیا بر موضوع زعفران فعالیت‌های بسیاری صورت گرفته و همه متوجه اهمیت بالای این محصول شدند.

وی تاکید کرد: در مشهد شرکت‌های تولیدی زعفران توانمندی وجود دارد و مسأله مهم این بوده که ارتباط بین اسپانیا و ایران بسیار مثبت بوده و برای تعاملات ما هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

سفیر اسپانیا در ایران در خصوص نقطه ضعف ایران در صادرات زعفران، تصریح کرد: به نظر من نقطه ضعفی در این زمینه در ایران وجود ندارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin