سفیر اسپانیا ایران را بازیگر اصلی در منطقه و برجام را کلید موفقیت سیاست خارجی دولت یازدهم دانست و گفت: تعهد همه طرف ها به اجرای برجام پایه ای برای گسترش روابط است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ادواردو لوپز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره عملکرد دیپلماسی دولت روحانی و تاثیر آن بر روابط دوجانبه خاطرنشان کرد: موفقیت کلیدی سیاست خارجی ایران در چهار سال گذشته مذاکره و امضای برجام با کشورهای E3+3 (1+5) است.

وی ادامه داد: هنگامی که برجام به نتیجه رسید، در واقع مانع اصلی تقویت روابط بین ایران و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برداشته شد.

سفیر اسپانیا در تهران خاطرنشان کرد: تعهد به اجرای برجام توسط همه طرف ها، مبنای رویکرد ما به ایران است؛ زیرا اعتماد بیشتری بین مادرید و تهران ایجاد می کند و پایه ای برای گسترش روابط در زمینه های مختلف اعم از دو جانبه و چند جانبه است.

لوپز با بیان این که روابط دوجانبه تهران-مادرید تا حد زیادی بر موضوعات اقتصادی تمرکز داشته است، اظهار کرد: شرکت های اسپانیایی با حمایت و هدایت دولت اسپانیا، به خوبی از ظرفیت بازار ایران آگاه هستند و سابقه طولانی کار در این کشور دارند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین حضور اقتصادی اسپانیا در ایران از طریق سرمایه گذاری و تجارت به طور پیوسته در بخش هایی همچون نفت و گاز، گردشگری، زیرساخت ها و انرژی های تجدید پذیر در حال افزایش است. این حضور اقتصادی نیز بر مبنای روابط سیاسی دیرینه و خوب بین دو کشور استوار شده است.

سفیر اسپانیا در ایران به موضوعات منطقه ای هم اشاره کرد و گفت: از دیدگاه های منطقه ای و چند جانبه، اسپانیا و ایران، نگرانی های مشترک به ویژه درباره مبارزه با تروریسم دارند. از نظر این کشور، ایران بازیگر اصلی در منطقه استراتژیک خاورمیانه است.

لوپز افزود: ما به شدت نگران افزایش تنش و بی ثباتی هستیم. در نتیجه، در چهار سال گذشته گفت وگوهای سیاسی با اهمیت در مورد موضوعات مهم بین المللی از منظرهای مختلف بین دو کشور وجود داشته است.

وی یادآور شد: البته نباید تصور شود که افزایش تعاملات در سال گذشته به معنای رسیدن به تفاهم کامل است چرا که هنوز برخی از چالش های بین المللی باقی است اما اسپانیا همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا ظرفیت های روابط دوجانبه و همچنین با اتحادیه اروپا به فعلیت برسد، در این راستا عادی سازی روابط بین ایران و اتحادیه اروپا با راه اندازی یک نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران برای اسپانیا اهمیت اساسی دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin