استاندار تهران در دیدار سفیر ارمنستان خواستار مشارکت فعال سرمایه گذاران ارمنستان در دو منطقه آزاد اقتصادی در جنوب تهران و منطقه صنعتی های تک شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سید حسین هاشمی در دیدار با سفیر ارمنستان در ایران گفت: روابط اقتصادی تهران – ایروان همواره نقش مهمی در توسعه دو کشور داشته و این ارتباط در هشت سال جنگ تحمیلی ایران بهترین نمود را داشته است.

وی افزود: منطقه آزاد اقتصادی تهران اخیرا فعالیت خود را در نزدیکی فرودگاه امام خمینی(ره) آغاز کرده است.

به گفته استاندار تهران ورود و خروج سرمایه در منطقه آزاد اقتصادی تهران آزاد است و این مکان بهترین کریدور غرب و شرق است و هر سرمایه گذاری در آنجا آینده خوبی خواهد داشت.

هاشمی همچنین توسعه صنعت گردشگری میان ایران و ارمنستان را مهم برشمرد و گفت: برقراری ارتباط در حوزه های فرهنگی و ایجاد نمایشگاه های مشترک و اتاق های بازرگانی دو کشور می تواند زمینه های همکاری بیشتر را موجب شود.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت بالای استان تهران با جمعیت 14 میلیونی برای سرمایه گذاران تصریح کرد: مردم ایران خاطره خوبی از ارامنه دارند و زمینه همکاری اقتصادی و سایر بخش ها میان دو کشور سریعتر نتیجه می دهد.

هاشمی امکان برقراری ارتباط در زمینه معادن از جمله تجارت مس میان ایران و ارمنستان را در سطح مهمی از روابط اقتصادی برشمرد.

سفیر ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به شرایط ایده آل کنونی میان روابط ایران و ارمنستان گفت: ایجاد شرایط آشنایی با قوانین ارمنستان و فراهم ساختن زمینه آشنایی سرمایه گذاران ایرانی با اقتصاد ارمنستان در سفارت انجام می شود.

آرتاشس تومانیان با تائید سخنان استاندار تهران در بهبود روابط اقتصادی با برگزاری نمایشگاه افزود: استان تهران برای ما خیلی مهم است و در نمایشگاهی که قرار است در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود تولیدات ارمنستان را به نمایش خواهیم گذاشت.

وی به دو تحول بزرگ و تاثیرگذار ایران در سطح بین الملل اشاره کرد و گفت: توافق هسته ای و لغو تحریم های ایران موضوع مهمی بوده است که در کنار برگزاری انتخابات اخیر در ایران نمونه ای از نمایش اراده مردم ایران در جهان بود.

سفیر ارمنستان تصریح کرد: لغو تحریم های ایران، زمینه تجارت سرمایه گذاران ارمنستان با ایران را در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، تکنولوژی آموزشی موجب می شود.

تومانیان گفت: آمادگی سرمایه گذاران ارمنستان به ویژه در اقتصاد هواپیمایی و توسعه خطوط هوایی برقرار است و نمونه آن ساخت فرودگاه بین المللی ارمنستان است که بدون هیچ نوع کمبودی دارای همه استانداردهای بین المللی است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin