اشتفان شولتس سفیر اتریش از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز بازدید کرد و گفت: یکی از مزیت‌های این مرکز نزدیکی آن به تهران و برخورداری از یک پایگاه لجستیکی برای حوزه اقتصادی است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اشتفان شولتس سفیر کشور اتریش ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام ضمن اعلام رابطه عمیق بین دو کشور اتریش و ایران در حوزه‌های تجاری، منطقه ویژه اقتصادی پیام را یکی از پایه‌های قدرت اقتصادی ایران دانست.

سفیر اتریش در این بازدید ضمن اشاره به برجستگی‌های فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام افزود: یکی از مزیت‌های این مرکز نزدیکی آن به تهران و برخورداری از یک پایگاه لجستیکی برای حوزه اقتصادی است.

شولتس همچنین در بخش دیگر از سخنانش به ارتباط تاریخی دو کشور اشاره کرده و ادامه داد: با این رابطه عمیق تاریخی بین دو کشور ایران و اتریش که قدمت 700 ساله دارد می توان در یک جمله و مختصرا واژه اعتماد متقابل را روی این رابطه گذاشت.

سفیر اتریش خاطرنشان کرد: ما هم از شرایط به وجود آمده و تحریم ها علیه ایران به شدت ناراحت هستیم ولی هدفمان این است که از فرصت و زمانی که پیش روی است برای رفع هرچه زودتر تحریم‌ها استفاده کنیم تا شاهد برقراری ارتباط موثر برای حضور شرکت‌های جدید و بنگاه‌های اقتصادی کشور اتریش در ایران باشیم.

نادر ثناگو مطلق مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام نیز در این دیدار ضمن معرفی اجمالی ظرفیت ها و برنامه‌های این منطقه گفت: یکی از فعالیت‌های اصلی در این منطقه حضور شرکت‌های دانش بنیان IT،ICT و صنایع انرژی سبز است که می توانیم در این راستا با کشور اتریش همکاری‌های خوبی را داشته باشیم.

وی همچنین منطقه ویژه اقتصادی را شاهراه ارتباطی 13 استان کشور دانست و گفت: همین موضوع باعث حضور و استقبال چشمگیری از سوی سرمایه‌گذاران در این منطقه شده است.

در این بازدید سفیر اتریش و هیأت همراه از بخش‌های مختلف منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام از جمله شرکت‌های مادیران، ماکوفارما، پت اسکن و ترمینال مسافری فرودگاه پیام دیدن کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin