“فردریش اشتیفت” سفیر اتریش، ایران را کشوری با تاریخ بزرگ و فرهنگی غنی عنوان کرد و از تغییر نگرش خود نسبت به ایران خبر داد.به گزارش آوا دیپلماتیک، فردریش اشتیفت سفیر اتریش با تاکید براینکه ایران ظرفیت های گردشگری، آب و هوای بسیار خوب و طبیعت جذابی دارد یادآورشد: ظرفیت های گردشگری ایران باید به خوبی معرفی شود.
سفیر اتریش در ایران افزود: فرهنگ ایران در جای جای نقاط جهان گسترش پیدا کرده و این ظرفیت در ایران وجود تا فرهنگ خود را بیشتر گسترش دهد.
اشتیفت با بیان اینکه نگرش وی پیش از سفر به ایران متفاوت از ذهنیت کنونی بود، واقع نگری نسبت به ایران را مستلزم سفر به این کشور و مشاهده زیبایی ها و اماکن تاریخی موجود عنوان کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin