سفیر اتریش در تهران خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا مصمم به اجرای ابعاد اقتصادی برجام است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، استفان شولتز، سفیر اتریش در توییتی با اشاره به بیانیه کمیسیون اروپایی درباره بسته 18 میلیون یورویی در خصوص ایران، نوشت: اتحادیه اروپا مصمم به اجرای ابعاد اقتصادی برجام از طریق شراکت با ایران در تحول اقتصادی آن به اقتصاد مبتنی بر شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط پویا است.

کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اولین بسته 18 میلیون یورویی در حمایت از توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در ایران را اختصاص بخشید که 8 میلیون یورو از آن کمک به بخش خصوصی است.

پروژه های روز گذشته بخشی از بسته بزرگتر به ارزش 50 میلیون یورو بوده که با هدف حمایت از ایران است.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که بودجه 18 میلیون یورویی اروپا مربوط به همکاری‌های ایران با نهاد اتحادیه اروپایی است و ربطی به بسته اقتصادی پیشنهادی اروپا که قرار است در چارچوب برجام ارائه شود ندارد.

وی افزود: کمیسیون اروپا روز پنجشنبه 18 میلیون یورو برای اجرای پروژه های توسعه ای در ایران تخصیص داد که این میزان بخش اول از بودجه 50 میلیون یورویی است که به همین منظور از سوی کمیسیون اروپا اختصاص داده شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران، بیانیه مشترکی را در 16 آوریل 2016 در تهران امضا کردند که ناظر بر همکاری میان طرفهای ایرانی و کمیسیون اروپا بعنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است.این همکاری ها پیرو تبادل هیاتهای بلند پایه میان طرفین وارد مراحل اجرایی در حوزه های مختلف مانند حوزه کشاورزی، مهاجرت، صنعت و آموزش عالی شده است.

وی متذکر شد: کمیسیون اروپا به نوبه خود سهم بسزایی را در تقویت همکاریها بین اتحادیه اروپا و ایران بر عهده دارد.حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و ارائه کمکهای فنی به سازمان توسعه تجارت ایران بخشی از این پروژه ها هستند.قرار است طرفهای ایرانی برای اجرای این پروژه با مرکز تجارت بین المللی، کارگزاریهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر سازمانها همکاری کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin