سفیر آلمان در تهران با دبیر ستاد حقوق بشر كشورمان دیدار كرد و دو طرف به تبیین زمینه های همكاری حقوق بشری بین دو كشور پرداختند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار  میكائیل بارون فون اونگرن-اشترنبرگ، با تاكید برعلاقه مندی كشورش بر گسترش روابط در همه زمینه ها با ایران، خواستار توسعه همكاری های قضایی ـ حقوقی میان دو كشور شد.

سفیر آلمان در تهران در ادامه بر علاقه مندی كشورش برای گسترش روابط در همه زمینه ها نسبت به آغاز همكاری و گفت وگوهای دوجانبه حقوق بشری ایران و آلمان به سبك گفت و گوهایی كه ایران با برخی دیگر از كشورهای دنیا از جمله كشورهای اروپایی دارد، تاكید كرد.

در این دیدار محمدجواد لاریجانی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، با تشریح موانعی كه در گفت وگوهای جدی میان ایران و غرب در امر حقوق بشر وجود دارد گفت: در امر توسعه همكاری ها و مذاكرات حقوق بشری سه زمینه همكاری وجود دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر اولین زمینه همكاری را در بخش فنی و محتوایی دانست و گفت: دو كشور می توانند در هر موضوعی كه مورد علاقه آنها است در فضایی كاملا حرفه ای مذاكره كنند و نشست هایی را ترتیب دهند و هیچ محدودیتی در خصوص مذاكرات فنی در هیچ زمینه ای وجود ندارد.

لاریجانی همكاری های فنی در زمینه مدیریت زندانها را به عنوان دومین زمینه همكاری میان ایران و آلمان برشمرد و تاكید كرد هر دو كشور می توانند در این حوزه از تجارب یكدیگر بهره مند شوند و ایران می تواند از تجارب آلمان در خصوص دانش و فناوری های جدید در بهبود فرایند دادرسی و مدیریت زندانها و زندانیان استفاده كند.

دبیر ستاد حقوق بشر سومین زمینه همكاری میان ایران و آلمان را همكاری های بین المللی حقوق بشری بیان كرد و گفت: دو كشور می توانند با همكاری یكدیگر برخی از مكانیزم های موثر حقوق بشری مانند بررسی دوره ای حقوق بشر یا همان یو.پی.آر را تقویت كنند و به آن غنا بخشند و از سوی دیگر از سوء استفاده سیاسی برخی از كشورها از این مكانیزم ها جلوگیری كنند.

به گفته لاریجانی دو كشور در این حوزه می توانند از اعمال یكجانبه گرایی در خصوص مسایل مرتبط با حقوق بشر و مطرح شدن تمدن های مختلف به عنوان بخشی از تجربه بشری و نیز ارزشهای اخلاقی و فرهنگی و انواع سبك زندگی به غیر از سبك زندگی غربی با یكدیگر همكاری كنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin