سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده دار است از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، «هانس اودو موتسل» که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده دار است، در پی بیانیه‌های سخنگوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آلمان در مورد روح الله زم از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه احضار شد.

مدیر کل اروپای وزارت خارجه، مندرجات بیانیه‌های اخیر اتحادیه اروپا و آلمان را محکوم کرد و آن را به عنوان دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل قبول دانست.

همچنین مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به مماشات با عناصر مروج خشونت و اعمال تروریستی که در برخی کشورهای اروپایی پناه گرفته و امنیت مردم ایران را هدف قرار می‌هند، به سفیر آلمان ابلاغ شد.

سفیر آلمان اظهار کرد که مراتب را به مقامات اتحادیه اروپا و همچنین کشورش منعکس خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin