سفیر آفریقای جنوبی در دیدار با استاندار اصفهان، صنایع بزرگ ایران را زمینه ایجاد تحرک و همکاری بیشتر بین دو کشور دانست.به گزارش آوا دیپلماتیک، “ویلیام مکس وایتهد” سفیر آفریقای جنوبی در ایران طی دیدار با “رسول زرگرپور” استاندار اصفهان افزود: با توجه به امکانات و منابع اولیه و خام که در آفریقای جنوبی وجود دارد و صنایع بزرگ ایران، زمینه ایجاد تحرک و همکاری بیشتر بین دو کشور وجود دارد.

وایتهد آمادگی کشورش را برای همکاری در زمینه مسائل علمی و تحقیقاتی، آموزش عالی، پتروشیمی و کشاورزی با توجه به اختلاف فصل که در دو کشور وجود دارد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تجربیات خوبی در زمینه گردشگری دارد و اصفهان دارای ظرفیت زیاد در این زمینه است، اظهارکرد: می توانیم همکاری های گسترده در این زمینه داشته باشیم.

سفیر آفریقای جنوبی با ابراز خرسندی از دیدار با استاندار اصفهان گفت: در امر مبادلات اقتصادی این ارتباط چهره به چهره می تواند تأثیرگذار باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin