سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران گفت: باتوجه به ظرفیت های دو کشور ایران و آفریقای جنوبی ما قابلیت همکاری تجاری با شرکت های ایرانی را داریم.

به گزارش آوا دیپلماتیک، ویکا مازوی کومالو در بازدید از شرکت صنایع سیمان دشتستان خاطرنشان کرد: گرچه ایران با چالش هایی درگیر است و با محدوویت هایی روبرو شده است ولی امیدواریم که بتوانیم با ایجاد موقعیت های لازم برای کارآفرینان هر دو کشور زمینه مناسبات تجاری فراهم شود.

وی یادآورشد: امروز با هدف بررسی توانمندیهای استان بوشهر و ظرفیت های لازم همکاری در زمینه تجارت و تبادل دانش فنی مهندسی و متخصصین بامسئولین استانی دیدار کردیم.

کومالو با بیان اینکه آفریقای جنوبی صنعتی ترین کشور در آفریقا است افزود: ۱۵شرکت تولید سیمان در کشور آفریقای جنوبی ۱۰ میلیون تن در سال تولید می کنند که بیشتر بصورت شراکتی با چین و فرانسه کار می کنند در صورتی مصرف سالانه ما ۳۰میلیون تن است.

سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران گفت: با اینکه از لحاظ زیرساختی بسیار جلوتر از دیگر کشورهای آفریقایی هستیم ولی ما نمی‌توانیم ادعای توسعه یافتگی کنیم ولی در حال توسعه هستیم و برای توسعه زیرساخت ها و در مسیر صنعتی تر شدن توسعه صنعت سیمان برای ما بسیار اهمیت دارد.

کومالو اضافه کرد: در زمینه توسعه با کشورهای دیگر هم کار می‌کنیم ولی همکاری با ایران برای ما مهم است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin