به گزارش آوا دیپلماتیک، در صفحه اینستاگرام سفارت نروژ در ایران آمده است: شرایط در ایران غیر قابل پیش بینی است.

خطر تشدید درگیری ها بین ایران و اسرائیل و بدتر شدن اوضاع امنیتی وجود دارد.

در حال حاضر امکان خروج از ایران وجود دارد و پیشنهاد ما به اتباع نروژی این است که از این فرصت استفاده کنند و ایران را ترک نمایند.

اگر شرایط امنیتی وخیم تر شود ممکن است شرایط سفر دشوار شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin