اریک اووسو بواتنگ سفیر جدید غنا در جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، اریک اووسو بواتنگ سفیر جدید غنا در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin