سفیر سوئیس در ایران ضمن بازدید از کارخانه های واگن پارس و ماشین سازی اراک با تایید توانمندی های صنعتی استان مرکزی خواستار گسترش همکاری های دوجانه شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مارکوس لایتنر همچنین در حاشیه بازدید از ماشین سازی اراک گفت: اشتغال و پویایی واحدهای تولیدی اراک توان مدیریتی بالقوه و بی اثر بودن تحریم های آمریکا را نشان داد.

سفیر سوئیس در ایران اظهار داشت: تقویت مناسبات دوجانبه ایران و سوئیس مد نظر است و شناخت بسترهای ارتباط دوسویه باید عمیق و گسترده تر شود.

استاندار مرکزی هم در این دیدار با خواهر خواندگی اراک با یکی از شهرهای سوئیس موافقت کرد و از راه اندازی میز اراک در اتاق بازرگانی ایران و سوئیس خبر داد.

آقای آقازاده با برشمردند توانمندی های اقتصادی و صنعتی استان مرکزی گفت: استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد صنعتی قطب چهارم صنعت ایران محسوب می شود.

وی دیدار مسئولان سوئیسی را فصلی مهم در بهبود و تقویت ارتباطات دوجانبه دانست و افزود: استان مرکزی آمادگی دارد که برای معرفی بیشتر ظرفیت های تولیدی این خطه پذیرای تیم ها و گروهای صنعتی تجاری کشور سوئیس باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin