رایزن فرهنگی و گردشگری سفارت جمهوری ترکیه در ایران، وضعیت فوق العاده در ترکیه را زمینه ساز آزادی های شهروندان دانست.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نوری شیمشکلر، رایزن فرهنگی و گردشگری سفارت جمهوری ترکیه در اطلاعیه ای مطبوعاتی در تهران اعلام کرد: وضعیت فوق العاده از 31 تیر 95 به مدت سه ماهه که در سراسر کشور ترکیه اعلام گردیده، مجموعه تدابیری در چارچوب قانون اساسی به منظور افزایش تدابیر امنیتی با هدف فراهم ساختن زمینه مبارزه حاکمیت با تهدیدات علیه حقوق و آزادی های شهروندان است.

وی تاکید کرد: تدابیر امنیتی که اعمال خواهد شد، زندگی روزمره شهروندان ترکیه و مسافرت کسانی که در تعطیلات به کشور سفر می کنند را به هیچ شکل تحت تاثیر قرار نمی دهد و هیچگونه مانعی در برابر روند گردشگری بین المللی و ترافیک هوایی به وجود نخواهد آورد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin