سفیر روسیه در ایران با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مورد اجرای پروژه برقی سازی خط آهن گرمسار دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت روسیه در تهران در مطلبی در شبکه اجتماعی خود در این ارتباط نوشت:

لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران به دیدار با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران دعوت شد.

در طول گفتگو طرفین توجه ویژه ای به اجرای پروژه برقی سازی خط آهن گرمسار – اینچه برون داشتند.

تعامل بین روسیه و ایران در چارچوب کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب در نظر گرفته شده است.

سایر زمینه های امیدوار کننده همکاری در زمینه حمل و نقل نیز مورد بحث قرار گرفت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin