“فریدلیش اشتیفت” دیپلمات كهنه كار و باتجربه اتریشی جانشین “توماس بوكس باوم” سفیر كنونی اتریش در ایران می شود.سفیر جدید اتریش در ایران از دیپلمات های باتجربه این كشور بوده و آشنایی خوبی با كشورهای منطقه خاورمیانه دارد و سالها به عنوان رییس این منطقه در وزارت امورخارجه اتریش فعال بوده است.
گفتنی است توماس بوكس باوم سفیر اتریش در تهران در پایان ماموریت خود در ایران با علی اكبر صالحی وزیر امور خارجه كشورمان دیدار و گفتگو كرد.
صالحی در این دیدار از فعالیت ها و اقدامات سفیر اتریش در كشورمان در طول ماموریتش تشكر و برای وی آرزوی موفقیت كرد.
وی تصریح كرد: ایران و اتریش همواره دارای روابط خوبی بوده اند و هیچ مانعی در روند توسعه و گسترش روابط دو كشور وجود ندارد.
صالحی همچنین ابراز امیدوری كرد با مغتنم شمردن فرصت روی كار آمدن دولت آقای دكتر روحانی از سوی غرب ، شاهد تقویت روند تعامل و همكاری كشورهای اروپایی از جمله اتریش برای توسعه و گسترش روابط به خصوص در زمینه های اقتصادی و تجاری باشیم.
سفیر اتریش نیز در این دیدار ضمن تشكر از همكاریهای مقامات ایرانی طی ماموریتش در كشورمان به خاطرات خوب خود از كشور و مردم با فرهنگ و متمدن ایران اشاره كرد و گفت: ما با ایران روابط خوبی داریم و ایران كشوری متمدن ، دارای فرهنگ و تاریخ دیرینه با زیباییهای خاص خود است.
وی افزود: ایران ظرفیت بسیار زیادی برای همكاری دارد و امیدواریم در دولت جدید دكتر روحانی شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط فیمابین به خصوص در عرصه های اقتصادی و بازرگانی و نیز گردشگری و افزایش تعامل بین مردم و دولتهای دو كشور باشیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin