یك نشریه آلمانی از انتخاب مدیر كل بخش سازمان ملل و امور بین المللی وزارت امور خارجه آلمان به عنوان سفیر جدید این كشور در تهران خبر داد.یك نشریه بازرگانی كه رابطه نزدیكی با وزارت امور خارجه آلمان دارد،در جدیدترین نسخه خود كه هفته اول ماه جولای منتشر شده، درصفحه مربوط به معرفی سفیران جدید برلین در برخی از كشورها، از فورن اشترن برگ به عنوان سفیر جدید آلمان در تهران نام برد.

به نوشته نشریه مجمع اقتصادی اتحادیه خاور نزدیك و خاور میانه، “فورن اشترن برگ” جانشین برند اربل خواهد شد.

وی از سال ۲۰۰۲تا ۲۰۰۷در نمایندگی آلمان در مقر سازمان ملل مشغول به كار بوده و در دوره ای نیز مسوولیت بخش گسترش روابط با اتحادیه اروپا را در وزارت امور خارجه این كشور برعهده داشته است.

سفیر جدید آلمان در تهران كار خود را به عنوان دیپلمات در وزارت امور خارجه این كشور از سال ۱۹۸۲آغاز كرده و ماموریت در سفارت خانه های آلمان را در مراكش و روسیه نیز در كارنامه خود دارد.

برند اربل سفیر كنونی جمهوری فدرال آلمان در ایران كه فعالیت كاری خود را در تهران از ۲۹ مهرماه ۱۳۸۸(۲۳اكتبر ۲۰۰۹) آغاز كرد، دانش آموخته رشته حقوق و شرق شناسی است و فعالیت خود را به عنوان دیپلمات در وزارت امور خارجه آلمان از سال ۱۹۷۵آغاز كرده است.

اربل قبل از انتخاب به عنوان سفیر آلمان در تهران در سفارت خانه های این كشور در بیروت، صنعا و ریاض مشغول به كار بوده و همچنین در بغداد و قاهره نیز به عنوان سفیر آلمان فعالیت داشته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin