“هوا لیمینگ” سفیر پیشین چین در ایران ششمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 را مشکل ترین مرحله دانست.به گزارش آوا دیپلماتیک، “هوا لیمینگ” سفیر پیشین چین در ایران طی گفت وگو با رادیو بین المللی چین گفت: مذاکرات ایران و گروه 1+5 پس از توافق اولیه در ماه نوامبر سال گذشته، اکنون وارد مشکل ترین مرحله شده است.
این دیپلمات پیشین چین، گفت: آمریکا و کشورهای غربی بدنبال کاهش توان هسته ای ایران هستند و ایران نیز از آمریکا و کشورهای غربی می خواهد تحریم ها را لغو کنند. این که هر دو طرف تا چه حدی بتوانند شرایط یکدیگر را قبول کنند، بر نتایج مذاکرات تاثیر می گذارد.
به گفته وی، مرحله پایانی مذاکرات بسیار مشکل است، ولی آمریکا و ایران بارها بر تمایل خود برای دستیابی به توافق تاکید کرده اند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر روابط ایران و آمریکا بر مناسبات تهران – پکن، گفت: تاثیر روابط ایران و آمریکا بر مناسبات تهران – پکن چندان زیاد نخواهد بود و ممکن است در زمینه تجاری و اقتصادی تاثیرگذار باشد.
این دیپلمات پیشین چین معتقد است با بهبود روابط ایران و آمریکا شرکت های آمریکایی وارد بازار ایران می شوند و این چالشی برای شرکت های چینی خواهد بود، اما در زمینه سیاسی، با وجود بهبود روابط ایران و آمریکا، ایران می خواهد یک کشور مستقل بوده و به کشور دیگری وابستگی نداشته باشد.
وی تاکید ایران بر استقلال را ˈبزرگ ترین نقطه مشترک چین و ایران دانست و گفت: چین نیز سیاست خارجی مستقل و غیر وابسته را اجرا می کند. در چنین شرایطی نتیجه مذاکرات هسته ای بر روابط ایران و چین تاثیری نخواهد داشت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin