یعقوب رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نایب رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه با آقای دریا ارس سفیر ترکیه در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رضازاده در ابتدای این دیدار به اشاره به روند رشد مناسب روابط پارلمانی ایران و ترکیه گفت: از روند فعلی مناسبات و گفتگوهای میان نمایندگان مجالس دو کشور خرسندیم و از تقویت و توسعه این روابط که تامین کننده منافع دو طرف است، استقبال می کنیم.

وی با اشاره به کاهش حجم مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه گفت: حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در اثر اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و همچنین شرایط ناشی از پاندمی کرونا، کاهش چشمگیری داشته است. مقامات دو کشور باید در خصوص رفع موانع و تشویق روابط تجاری اهتمام ویژه داشته باشند.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضرورت تقویت مبادلات مرزی را یادآور شد و افزود: فعالیت بازارچه های مرزی می تواند منجر به امنیت و بهبود معیشت مرزنشینان گردد، شایسته است تلاش کنیم تا این بازارچه ها رونق یابند و نسبت به گشایش بازارچه ها و گذرگاه های مرزی جدید نیز بررسی و توافق لازم صورت پذیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: با توجه به تأثیر مستقیم گشایش و رونق بازارچه های مرزی جدید بر معیشت مردم مرزنشین ایران و ترکیه و فراهم بودن زیرساخت ها در خاک ایران انتظار داریم مقامات کشور همسایه ترکیه بر این موضوع را در دستور کار با جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.

دریا ارس سفیر ترکیه در تهران نیز در ابتدای این دیدار استقرار دولت سیزدهم را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم کشورمان تبریک گفت و افزود: امیدوارم اقدامات دولت جدید منجر به حل مشکلات، افزایش سطح رفاه مردم و صلح و ثبات در منطقه گردد.

وی همچنین گفت: مراودات مرزی به لحاظ اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. دو کشور سه مرز فعال با یکدیگر دارند و از رونق مرزها و افزایش تبادلات دو طرف از این طریق استقبال می کنیم.

دریا ارس سفیر ترکیه در تهران در پایان گفت: سفارت ترکیه در تهران انتظارات طرف ایرانی را به مقامات ترکیه ای منتقل خواهد کرد. امیدواریم تصمیمات در دو طرف با نظر مثبت و به نفع معیشت مردم اتخاذ گردد. این امر به تقویت دوستی های مردم مرزنشین دو کشور که بعضا خویشاوندی نسبی و سببی هم دارند، منجر می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin