کنسول جمهوری اسلواکی در ایران با شهروندان اسلواکی بازداشت شده در ایران دیدار کرد.طی اطلاعیه ایی که بر روی وب سایت سفارت اسلواکی منتشر شده است این ملاقات در نتیجه تلاش های مستمر وزیر امور خارجه اسلوواکی محقق شده است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم اقدامات بیشتر، امکان بیان جزئیات بیشتری در این مورد وجود ندارد.

در ادامه آمده است: می توانیم تایید کنیم که شهروندان اسلواکی در صحت و سلامت هستند. در عین حال، می توانیم به همه اطمینان بدهیم که وزیر امور خارجه اسلوواکی همچنان با پیگیری شدید و با استفاده از همه مکانیسم های ملی و بی المللی به اقدامات خود برای کمک به شهروند اسلواکی بازداشت شده در ایران ادامه می دهد.

در پایان خاطرنشان کرده است: ما ارتباط خود را با شهروندان بازداشت شده و وابستگان آنها حفظ می کنیم و همچنان با مقامات ایرانی در تماس خواهیم بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin