مرتضی صفاری نطنزی، رئیس کارگروه سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با خانم رفعت مسعود سفیر پاکستان در ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رئیس کارگروه سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی دو کشور بر اهمیت گسترش و توسعه مناسبات دوستانه فی مابین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حوزه های مختلف تأکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی از تقویت همکاری ها با پاکستان استقبال می کند و آمادگی تعامل و انتقال تجربیات و همکاری گسترده با مجلس پاکستان در عرصه های گوناگون را دارد.

صفاری نطنزی ارتقاء سطح روابط پارلمانی به ویژه گروه های دوستی پارلمانی را زمینه ساز توسعه مراودات دو کشور دانست و افزود: تقویت روابط پارلمانی دو کشور در زمینه های مختلف به ویژه گروه های دوستی پارلمانی موجب تحکیم و تقویت مناسبات دوستانه فی مابین و همکاری در سایر حوزه ها خواهد شد.

رئیس کارگروه سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، توجه ویژه به تعاملات اقتصادی، تجاری و فرهنگی دو کشور و تقویت مناسبات فیمابین را موجب ارتقاء و تحکیم روابط دو کشور دانست و اظهار داشت: گشایش بازارچه های مرزی به روند همکاری های اقتصادی دو کشور تسریع خواهد کرد و زمینه ساز ارتقاء روابط دو کشور در زمینه های تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد شد.

صفاری نطنزی تصریح کرد: اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط همه جانبه با کشورهای همسایه است و ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه روابط در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که فعال کردن این ظرفیت ها به ویژه در دو بندر چابهار و گوادر به سود دو کشور می باشد.

خانم رفعت مسعود، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان نیز در ادامه این دیدار، ایران را کشوری بسیار مهم منطقه دانست و با تأکید بر اهمیت توسعه مناسبات پارلمانی، پیشبرد مناسبات در حوزه های گوناگون به ویژه اقتصادی و فرهنگی را مهم خواند.

وی گفت: گسترش روابط فیمابین در همه زمینه ها و بهره گیری از دیپلماسی پارلمانی موجب تحکیم و پایداری روابط در حوزه های گوناگون خواهد بود.

سفیر پاکستان در تهران پیوند و همکاری فیمابین و مرزی را لازمه شناخت دو کشور از یکدیگر دانست و ابراز داشت: گشایش بازارچه های مرزی و ارتباط بین دو بندر چابهار و گوادر در پیشبرد روابط اقتصادی و فرهنگی موثر است و زمینه شناخت دو کشور را تسریع کرده و در توسعه تعاملات نقش سازنده ای ایفا خواهد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin