در دیدار سفیر بریتانیا با استاندار یزد زمینه‌های فعالیت مشترک بین دو کشور با توجه به ظرفیت‌های استان یزد تشریح و بر تقویت روابط تجاری در قالب برجام به ویژه توسعه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی تاکید شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، راب مَکِر سفیر بریتانیا به اتفاق هیئت همراه با محمود زمانی قمی استاندار یزد دیدار و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی انگلیس و یزد مورد تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار یزد گفت: تاریخ روابط دو کشور با فراز و فرودهای مختلفی روبه‌رو بوده است اما دقت در روند گذشته و تصمیم‌گیری منطقی نسبت به آینده می‌تواند این روابط را معنادار و با خروجی مناسبی همراه سازد.

محمود زمانی قمی افزود: پس از تصویب برجام قراردادهای امیدوارکننده‌ای فی مابین ایران و انگلیس تحقق یافت اما متاسفانه در حال حاضر بر خلاف حقوق بین‌المللی خروج یک جانبه آمریکا از برجام را شاهد هستیم.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: امیدواریم این دستاوردها تحت تاثیر رفتار غیرمنطقی آمریکا قرار نگیرد و کشورهای مختلف رفتار مناسبی نسبت به این بد‌عهدی نشان دهند و اقدامات اثرگذار هر چه زودتر به ثمر نشیند.

وی ضمن بیان ظرفیت و توانمندی‌های استان یزد اظهار داشت: رویکرد ایران در حوزه اقتصادی توجه به استعدادهای داخلی و مزیت‌های ملی است اما توسعه ارتباط با سایر کشورها و انجام فعالیت‌های مشترک نیز همواره دنبال می‌شود.

استاندار یزد بیان کرد: تاریخ و تمدن غنی ثبت شده در یونسکو، ارزش‌های فرهنگی، نیروی انسانی متخصص، تنوع معدنی، توانمندی در زمینه درمان و سلامت، فعالیت‌های صنعتی و گردشگری از شاخصه‌های استان یزد است و به عنوان نمونه‌‌ای ارزشمند از جامعه مدنی پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه‌های مختلف به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط است.

سفیر بریتانیا در ایران گفت: همزمان با سفر به یزد و در مذاکراتی که تا‌کنون صورت گرفته است زمینه‌های مفیدی برای همکاری در موضوعات گردشگری، تجاری، علمی و دانشگاهی مطرح و نسبت به برنامه‌های دو طرف هم‌اندیشی شد.

راب مَکِر افزود: دولت انگلیس نسبت به برجام و روابط تجاری ایران و اروپا متعهد است و تمرکز دو طرف بر شناسایی فرصت‌های مناسب همکاری و انجام فعالیت‌های مشترک قرار دارد.

وی بیان کرد: جذابیت و علاقه زیادی در بخش خصوصی بریتانیا نسبت به ایران و یزد وجود دارد و برای بهبود روابط و برقراری ارتباط نزدیک‌تر تلاش می‌کنیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin