معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در دیدار فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در تهران، بر همکاری‌های حقوقی و قضائی میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر، در دیدار فیلیپ تیه بو، سفیر فرانسه در تهران با اشاره به تجربه گفت‌وگوهای تخصصی حقوقی و قضائی با برخی کشورها، از جمله کشورهای اروپایی، آمادگی تهران برای تبادل نظر و گفت‌وگو با پاریس را اعلام داشت و گفت: گفتگوی تخصصی میان هیات های قضایی دو کشور و تبادل تجربیات می‌تواند به فهم بیشتر طرفین نیز کمک کند.

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن انتقاد از رویکرد سیاسی برخی کشورها و سازوکارهای حقوق بشری به مقوله حقوق بشر و اعمال استانداردهای دوگانه و گزینشی، تصریح کرد: همکاری و گفتگو ابزارهای موثری برای ارتقا حقوق بشر است نه سیاسی کاری و رویکردهای دوگانه.

غریب‌آبادی در تبیین رویکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر ارتقا و احترام به حقوق بشر تصریح دارند؛ ایران همچنین عضو کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری متعددی است که به آن ها پایبند بوده و گزارش های دوره‌ای در مورد اجرای آن ها را نیز ارائه می‌کند.

فیلیپ تیه بو نیز ضمن تشریح دیدگاه کشورش درخصوص حقوق بشر، از پیشنهاد دبیر ستاد حقوق بشر درباره گفت‌وگوهای حقوقی و قضائی میان دو کشور استقبال کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin