• صفحه خانگی
  • >
  • سازمان ملل
  • >
  • دیدار نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد با رئیس سازمان بازرسی کل کشور

نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ملاقات و رایزنی کردند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و آقای الکساندر فدولوف، نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر همکاری بیشتر بین دو طرف تأکید کردند.

دو طرف به دستاوردهای موفق همکاری های گذشته در قالب پروژه ها و برنامه های دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران پرداختند و بر تمایل خود برای گسترش همکاری ها و اقدام های عملیاتی در زمینه سیاست های مقابله با فساد، شفافیت و یکپارچگی اداری، رسیدگی به شکایات و همچنین نهاد ناظر تأکید کردند. آن ها همچنین بر اهمیت اتخاذ سیاست های پیشگیری از جرم و به کارگیری اقدامات مربوط تأکید کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin