خانم نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران در کاخ سعدآباد با جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمهور دیدار نمود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، روز 22 بهمن ماه دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران در جمع سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران شرکت کرد.

در این مراسم خانم نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذا در ایران با آقای روحانی دیدار و تبادل نظر کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin