در دیدار سفیر تاجیکستان در ایران با مدیرعامل راه‌آهن ایران، مسائل حمل ونقل ریلی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش آوا دیپلماتیک،”نعمت‌الله امام زاده” سفیر تاجیکستان در ایران با “محسن پورسید آقایی” معاون وزیر‌ راه و شهرسازی و مدیر عامل راه‌آهن دیدار و گفتگو کرد.

سفیر تاجیکستان در ایران با مدیرعامل راه‌آهن ایران در مورد مسائل فعلی و چشم انداز همکاری‌های تاجیکستان و ایران، از جمله در مورد پروژه‌های حمل‌و نقل منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

همچنین امام زاده و  آقایی در رابطه با افزایش همکاری‌های بین تاجیکستان و ایران در حوزه‌های تجارت و اقتصاد نیز تبادل نظر کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin