آلبرتو گونزاس کاسالس سفیر کوبا در تهران، با کاظم شافعی مدیرکل بین‌الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شافعی در ابتدای این دیدار بر ضرورت توسعه و حفظ سطح مناسبات ایران و کوبا تاکید کرد و گفت: ما برای استفاده بیشتر از ظرفیت روابط پارلمانی از گسترش همکاری‌های دوجانبه میان مجالس دو کشور استقبال می‌کنیم و در این راستا امیدواریم شاهد تبادل هیات‌های پارلمانی در سطوح مختلف میان مجلس شورای اسلامی و مجلس کوبا باشیم.

مدیرکل بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه دو کشور افزود: باتوجه به سطح مناسبات سیاسی و دیپلماتیک و در جهت غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها؛ انتظار داریم که میزان تعاملات اقتصادی دو کشور نیز گسترش یابد.

وی همچنین اظهار کرد: ایران و کوبا به لحاظ پزشکی دستاوردهای زیادی داشته‌اند و شرایط حاصل از ویروس کرونا موجب همکاری ایران و کوبا در زمینه پزشکی و بهداشتی گردید و ما از تداوم این همکاری‌ها استقبال می‌کنیم.

آلبرتو گونزاس کاسالس نیز در این دیدار گفت: پارلمان کوبا از توسعه گفتگوهای میان نمایندگان مجالس دو کشور حمایت می‌کند و معتقدیم این قبیل دیدارها و گفتگوها تأثیر مستقیمی بر تسهیل و توسعه مناسبات دو کشور دارد.

سفیر کوبا در تهران ضمن تأکید بر اهمیت افزایش سطح مناسبات اقتصادی فیمابین خاطرنشان کرد: علیرغم مناسبات سیاسی خوب میان دو کشور، روابط تجاری و اقتصادی ما توسعه زیادی نداشته‌است، امیدواریم با تلاش مقامات دو کشور و همکاری‌های تجار و بازرگانان، در این زمینه نیز گام‌های مثبتی برداشته شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin