سفیر ایتالیا در ایران با محمود احمدی بیغش، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، احمدی بیغش در ابتدای این دیدار، ارتباطات دیرینه فرهنگی و اقتصادی دو کشور را مد نظر قرار داد و گفت: ایران و ایتالیا دارای مناسبات عمیق، دیرینه و میراث‌دار دو تمدن کهن هستند که سابقه‌ای درخشان مناسبات فیمابین آنها به بلندای تاریخ است.

رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا، با اشاره به تشکیل گروه‌ دوستی پارلمانی در دوره یازدهم گفت: گروه های دوستی پارلمانی تسهیل کننده مبادلات در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میباشند.

احمدی بیغش، تشکیل گروه های دوستی پارلمانی را تقویت کننده تعاملات میان دولتها دانست و افزود: مجالس دو کشور توانایی ارتقاء مراودات اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی از طریق تعاملات پارلمانی را بر عهده داشته، تا فرصت افزایش سطح مناسبات در عرصه های مختلف را فراهم کنند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، به رغم روابط تاریخی فیمابین، تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران را دلیل کاهش مراودات دو کشور بیان کرد و خواستار توسعه تعاملات در حوزه های گوناگون میان جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا شد و تصریح کرد:حضور بلندمدت شرکت های ایتالیایی در حوزه تجارت و بازرگانی با شرکت های ایرانی به نفع رفاه دو ملت خواهد بود و در شرایط کنونی نیز توسعه ارتباطات در زمینه اقتصادی، سیاسی در کنار روابط فرهنگی، هنری و علمی به سود دو کشور می‌باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تحریمهای یکجانبه آمریکا بر علیه مردم ایران را ظالمانه و ضدبشری دانست و تصریح کرد:در شرایطی که شیوع جهانی کرونا ویروس، چالش بزرگ جهان است و‌ همه‌گیری کرونا، جهان و بالاخص ایران و ایتالیا را متحمل آسیب‌های جدی نموده است، تحریم های آمریکا اقدامی غیرقانونی علیه بشریت می باشد.

وی در پایان بر تبادل تجارب و همکاری میان متخصصان و مراکز پزشکی و درمانی ایران و ایتالیا برای ریشه کنی ویروس کرونا تاکید کرد.

جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا نیز در این دیدار، تشکیل گروه‌ دوستی پارلمانی ایران و ایتالیا را گام مثبتی در جهت ارتقاء روابط فیمابین بیان کرد و گفت: ایتالیا معتقد به گسترش روابط دو جانبه با ایران است و مشترکات تاریخی دو کشور، به پیشبرد و تقویت مناسبات کنونی تهران و رم کمک خواهد کرد.

 سفیر ایتالیا در تهران، روابط پارلمانی فیمابین را مثبت ارزیایی کرد و گفت: در حال حاضر مناسبات خوبی میان دو کشور وجود دارد و امیدوارم در زمینه اقتصادی، تجاری و سیاسی نیز سطح همکاریها تقویت گردد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin