سفیر جمهوری کره در ایران با محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، تابش در ابتدای این دیدار با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو کشور بر اهمیت گسترش و توسعه مناسبات دوستانه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره در حوزههای مختلف به ویژه روابط پارلمانی تأکید کرد و گفت: تقویت روابط پارلمانی دو کشور موجب تحکیم و تقویت مناسبات دوستانه فی مابین و همکاری در حوزههای مختلف خواهد شد و تعاملات گروه های دوستی پارلمانی دو کشور نشان از اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره است.

 وی با بیان اینکه امروز شرکتها و بخشهای خصوصی دو کشور، همکاریهای خوبی در زمینه های مختلف به ویژه در بخش انرژی دارند افزود: ظرفیتهای مناسب و مطمئنی برای تأمین انرژی کره در ایران وجود دارد که تقویت آن به نفع دو کشور است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، حضور جمهوری کره در بازار ایران را مفید دانست و ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط، همگرایی های اقتصادی و تفاهم بین دو ملت تأکید دارد و تعاملات و مناسبات دو کشور میتواند تأثیر فراوانی در توسعه و رشد تجاری با هدف افزایش مبادلات بین دو کشور داشته باشد.

تابش اقدامات یکجانبه گرایانه آمریکا علیه مردم ایران و نقض توافق بینالمللی برجام را اقدامی مغایر با تعهدات بین المللی دانست و با اشاره بر همکاری کشورهای اروپایی بعد خروج آمریکا از برجام با جمهوری اسلامی ایران، خواستار تداوم روند همکاری و مناسبات تجاری و اقتصادی میان جمهوری کره با ایران شد.

یوجانگ هیان سفیر جمهوری کره در تهران در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم و تأثیرگذاری در منطقه است و برقراری ثبات و امنیت در منطقه بدون حضور ایران در تصمیم گیریهای منطقهای و بینالمللی امکانپذیر نمیباشد.

وی همچنین اظهار داشت: همواره ارتباط و گفتگوهای مسئولان دو کشور دستاوردهای مثبتی به همراه داشته است. سفیر جمهوری کره افزود: ما معتقدیم همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک در زمینههای مختلف با ایران برای ما مهم است و مشتاق ارتقاء سطح روابط اقتصادی و همکاری همه جانبه با ایران هستیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin