سفیر ژاپن در ایران با دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با رضا نظرآهاری، دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.

لازم به ذکر است که درباره جزئیات این دیدار مطالبی منتشر نشده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin