سفیر چین در ایران با سفر به استان قم با آیت الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه دیدار و تبادل نظر کرد.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، “پانگ سن” سفیر چین در ایران، طی دیدار با  آیت الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه که در دفتر مدیر حوزه در قم برگزارشد، ضمن  تشکر از میهمان نوازی بسیار خوب ایرانیان، از حضور خود در شهر مقدس قم ابراز خرسندی کرد.

 وی افزود: ایران از فرهنگ و تمدن بسیار غنی برخوردار است و ارتباط بین دو کشور چین و ایران یک روابط بسیار قدیمی است و کشور بزرگ ایران در مسائل بسیار مهم مانند مهار تروریست و نیز موضوع تایوان به کشور چین کمک های بسیار مؤثری کرده که باید از این حرکت ایران تشکرکرد.

سفیر چین در ادامه افزود: ما به دنبال روابط بیشتری با ایران در زمینه های مختلف علمی، ادیانی، پژوهشی هستیم و قطعا حضور رئیس جمهوری چین در ایران در ایجاد روابط بیشتر تأثیر گذار خواهد بود.

 “پانگ سن” خاطرنشان کرد: دو کشور بزرگ ایران و چین به دنبال صلح و آرامش هستند، ولی متأسفانه بعضی ازکشورها به دنبال حرکات افراطی و پرورش تروریسم هستند و حتی خواسته اند، بعضی از مردم کشور چین را با این حرکت همراه کنند، ولی حضور مقتدرانه ایران در مهار این کار در کشور چین توانسته این حرکت مذبوحانه را خنثی کند. و لازم است از این حرکت ایران تشکر کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin