در دیدار محمدامین سازگارنژاد، معاون وزیر کار با سفیر چین بر لزوم گسترش همکاری‌ها در زمینه توسعه مهارتهای منابع انسانی تاکید شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایجاد و تاسیس چند مرکز تخصصی ـ آموزشی خدمات خودرو با همکاری چین در ایران را مورد تاکید قرار داد و گفت: چین در استفاده از تکنولوژی آموزش مجازی و شبیه سازها از کشورهای صاحب نظر بوده و مشارکت با این کشور برای ما حایز اهمیت است.

وی با اشاره به پیشرفت و توسعه مهارتی منابع انسانی در چین، اظهار کرد: مربیان فنی و حرفه‌ای می‌توانند به منظور ارتقای آموزش های مهارتی در دوره‌های آموزشی کشور چین شرکت کنند.

در این دیدار پانگ سن، سفیر چین نیز اعزام کارآموزان ایرانی به چین و بازگشت آنها پس از مهارت آموزی را پیشنهاد کرد و چند راهکار برای گسترش همکاری آموزشی میان دو طرف ارائه داد.

وی افزود: سفر مسئولان و مقامات بلند پایه ایرانی در قالب برنامه بلند مدت و مذاکرات دو جانبه به منظور برنامه‌های توسعه مهارتی و توسعه منابع انسانی و همچنین توانمندسازی مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در راستای فعالیت بهینه مراکز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin