لوئونگ کونوک هویی، سفیر ویتنام در ایران با کاظم شافعی مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، شافعی در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط سنتی و دوستانه ایران و ویتنام گفت: روابط خوب و دیرینه ای میان ایران و ویتنام وجود دارد و به تبع این روابط دوستانه، روابط پارلمانی دو کشور هم در سطوح بالا در جریان است.

وی در ادامه توسعه روابط دو ملت را بخشی از رسالت پارلمانها دانست و افزود: تقویت روابط دو ملت میتواند تأثیر مستقیمی در افزایش سطح مناسبات دو طرف داشته باشد از این رو، از تسهیل ارتباطات و افزایش همکاری های فیمابین در زمینه گردشگری استقبال می‌کنیم.

مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سطح پایین تبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور گفت: با توجه به ظرفیتهای دو طرف، حجم فعلی تبادلات اقتصادی و تجاری ایران و ویتنام رضایتبخش نیست. هر چند عواملی مانند تحریم و شیوع کووید-19 در این موضوع دخیل بوده اند اما انتظار داریم در سال های پیش‌رو، با همکاری مقامات دو کشور، موانع موجود رفع شوند.

سفیر ویتنام در تهران نیز در این دیدار ضمن استقبال از تقویت همکاری های پارلمانی دو کشور، بر ضرورت تبادل هیأت هایی از نمایندگان مجالس ایران و ویتنام و از سر گرفتن گفتگوهای پارلمانی با فروکش کردن پاندمی کرونا تأکید کرد.

وی افزود: در چند سال اخیر، به علت شیوع کووید-19 همکاری های دو کشور مطابق چشم انداز ترسیم شده پیش¬ نرفت. امیدواریم با برگزاری دهمین دور نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام، حجم روابط اقتصادی و تجاری فیمابین را متناسب با ظرفیت های موجود ارتقاء دهیم.

سفیر ویتنام در تهران در پایان با اشاره به فرهنگ و تاریخ غنی ایران گفت: از تقویت همکاری ها در بخش گردشگری میان ایران و ویتنام استقبال می کنیم. ایران آثار تاریخی فراوانی دارد که توسط یونسکو هم ثبت شده اند. اماکن دیدنی و تاریخی ایران قطعاً جاذبه زیادی برای مردم ویتنام خواهد داشت.

شایان ذکر است دو طرف در این دیدار در خصوص نحوه تقویت روابط پارلمانی، تداوم گفتگوهای میان نمایندگان مجالس ایران و ویتنام و ضرورت تبادل هیأت های پارلمانی در سطوح عالی نیز گفتگو و تبادل نظر کردند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin