“ماریو بارکرو بالتودانو” سفیر نیکاراگوئه در ایران با حسین امیری خامکانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و نیکاراگوئه دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و نیکاراگوئه در ابتدای دیدار با “ماریو بارکرو بالتودانو” سفیر نیکاراگوئه در ایران ضمن تاکید بر اهمیت ارتباطات پارلمانی در استفاده از توانمندیهای اقتصادی و تجاری دو کشور در توسعه روابط پارلمانی گفت: همکاری‌های پارلمانی میان مجالس دو کشور به رشد و گسترش تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و نیکاراگوئه کمک می‌نماید.

حسین امیری خامکانی در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط دو کشور افزود: با توجه به دیدگاه‌های مثبت مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور بایستی با برنامه‌ریزی در جهت افزایش سطح مبادلات فیمابین اقدام کرد.

در ادامه این دیدار ماریو بارکروبالتودانو سفیر نیکاراگوئه در تهران بر رشد و گسترش ارتباطات دو جانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و مجامع بین‌الملل میان نیکاراگوئه و ایران تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin