“ینس پیتر کمپرود” سفیر نروژ در ایران با “شهیندخت مولاوردی” معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور دیدار و گفتگو کرد.به گزارش آوا دیپلماتیک، “ینس پترکمپورود” سفیر نروژ طی دیدار با “شهیندخت مولاوردی” انتصاب وی را به سمت معاون رییس جمهور تبریک گفت.

سفیر نروژ با ابراز علاقمندی نسبت به همکاری با ایران؛ سوالاتی را در خصوص حقوق مدنی، اشتغال زنان، خشونت‌های خانگی و فرزند خواندگی مطرح کرد.

“ینس پترکمپورود” با اذعان به عدم کارآیی قوانین در ممانعت از خشونت خانگی؛ تغییر رفتار و نگرش مردان در این خصوص را ضروری و راهکار آن را آموزش دانست.

مولاوردی ضمن پاسخ به سوالات مطروحه، اشتغال مطلوب زنان را از نوعی برشمرد که در آن زنان به راحتی قادر باشند پارادوکس و فشار مضاعف ناشی از قدرت های همزمان خانوادگی و اجتماعی را حل نمایند و نهایت کارآمدی را در هر دو حوزه داشته باشند.

معاون رییس جمهور در پاسخ به سوال سفیر نروژ در خصوص فرزند خواندگی گفت: بعد از 43 سال، سازمان بهزیستی کشور اصلاح قانون حمایت از فرزند خواندگی را به مجلس پیشنهاد داد. به دلیل مغایرت این قانون با نظر برخی از فقها در خصوص ممنوعیت مطلق ازدواج با فرزند خوانده، مجلس این امر را به شرط اجازه دادگاه و به زعم خود در حمایت از این کودکان مجاز تشخیص داده و تصویب کرد. البته با توجه به آیین نامه داخلی مجلس منتظر فرصت قانونی جهت حذف یا اصلاح این ماده هستیم.

در پایان این دیدار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به تدوین لایحه حقوق شهروندی، از فراخوان آن در سایت اطلاع رسانی دولت به منظور دریافت و ارزیابی نظرات مردم خبر داد که سفیر نروژ ضمن تحسین این حرکت، آن را نمونه ای از دموکراسی واقعی برشمرد و آمادگی خود را برای همکاری در راستای تصحیح تصویر زنان ایرانی در ذهنیت جهانیان اعلام کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin